PONIEDZIAŁEK, 29 listopada 2021 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Błażeja, Waltera, Fryderyka

Optymalne funkcjonowanie instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów w czasie epidemii COVID-19

Optymalne funkcjonowanie instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów w czasie epidemii COVID-19

Optymalne funkcjonowanie instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów w czasie epidemii COVID-19 27 - 28 maja 2020 r.

Problem epidemii spadł na całą gospodarkę, również na branżę gospodarki odpadami. Nagle pojawiły się zupełnie nowe problemy związane ze zmianą strumienia odpadów, brakami kadrowymi związanymi z chorobą, pojawieniem się w odpadach komunalnych odpadów z kwarantanny czy utrudnieniami w realizacji selektywnej zbiórki odpadów. Po prawie dwóch miesiącach funkcjonowania w nowej rzeczywistości podsumowujemy stan branży odpadowej i pytamy praktyków jak sobie poradzili, w jakim zmierza kierunku rozwija się sytuacja i jakie stoją przed nami nowe wyzwania w najbliższym czasie. Specjaliści oceniają, że epidemia zostanie z nami jeszcze dwa lata, zatem nasze zakłady muszą optymalnie funkcjonować w tym stanie rzeczy. Początek epidemii COVID-19 znacznie wpłynął na funkcjonowanie zakładów komunalnych. Wdrożone zostały nowe procedury bezpieczeństwa, w wielu przypadkach wpłynęło to także na system pracy i logistykę. Zarządy zakładów często same musiały podejmować trudne decyzje i ustalać procedury. Epidemia będzie z nami jeszcze długo, a więc warto wymienić się najlepszymi rozwiązaniami, aby spokojnie spojrzeć w przyszłość.

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy (w trakcie i po epidemii COVID-19) – dziś zabezpieczamy się przez wirusem SARS-CoV-2, ale przecież codziennie na naszych instalacjach mamy do czynienia z zagrożeniem bakteriologicznym. Jak doświadczenia z epidemii przydadzą nam się w przyszłości?
  • Rynek surowców – epidemia COVID-19 wpłynęła na popyt i podaż surowców. Jakie są perspektywy na utrzymanie lub zmianę tych trendów?
  • Zmiana sposobu przetwarzania odpadów w czasie epidemii – co jest odpadem zakaźnym, a co nadal komunalnym i gdzie skierować odpady z kwarantanny? Czy spalarnie przyjmą dodatkowe odpady, czy możemy przetrzymywać odpady przed wpuszczeniem ich na instalację. Wreszcie czy legalne jest zamykanie PSZOKów i składowanie bez przetworzenia, w sytuacji zagrożenia epidemicznego? Czy rozwiązania, które teraz stosujemy doraźnie pozostaną z nami na dłużej?
  • Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) – prace nad systemem, który jest niezbędny do zasilenia gospodarki odpadami dodatkowymi funduszami. Unijny deadline już w czerwcu.
  • Efektywność ekonomiczna i energetyczna oraz automatyzacja zakładu – rosnące koszty energii oraz coraz większe zapotrzebowanie na prąd przy ciągłej automatyzacji instalacji, wymuszają szukanie oszczędności i instalowanie swoich źródeł energii,
  • Dobre praktyki w złej sytuacji – polskie firmy odpadowe na razie świetnie sobie radzą, ale co jeśli jesienią będziemy mieli większe kłopoty? Zobaczmy jak działały firmy odpadowe z Włoch, Hiszpanii i Francji w apogeum epidemii. Nie widzieliśmy tam odpadów zalegających na ulicach, mimo tragedii rozgrywających się w szpitalach. Jak poradzili sobie nasi koledzy z Zachodniej Europy?

Do wyjątkowego spotkania on-line zapraszamy:

  • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami
  • firmy odbierające i transportujące odpady
  • przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem odpadów oraz recyklerów
  • przedstawicieli zakładów gospodarki komunalnej i instalacji komunalnych

Zapraszamy na stronę internetową konferencji https://mbp.abrys.pl/

Masz jakieś pytania?

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem konferencji Jaśminą Labus (+48) 784 036 987

Raport nr 1 firmy HSM Polska

Raport nr 1 firmy HSM Polska:

"Rynek gospodarki odpadami po wprowadzeniu rewolucji śmieciowej"

stan na wrzesień 2014

Historia Gospodarki Odpadami

Historia Gospodarki Odpadami

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Grupa zamknięta - wymaga logowania
Udostępnij