Szanowni Państwo!

Zarząd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast serdecznie zaprasza do udziału w 60. Zjeździe naszego stowarzyszenia połączonym z Jubileuszem 30-lecia działalności Forum. Zjazd odbędzie się w dniach 21 - 23 września 2022 roku w Hotelu "Nosalowy Dwór" w Zakopanem.

Gospodarz Zjazdu Zarząd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

Czytaj więcej
ŚRODA, 10 sierpnia 2022 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Borys, Bogdan, Wawrzyniec

Mapa drogowa w kierunku dostosowania zakładów oczyszczania miast do nowych przepisów


Zielona Góra, 10 października 2018 r.
Szanowni Państwo

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast serdecznie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu nt. Mapa drogowa w kierunku dostosowania zakładów oczyszczania miast do nowych przepisów – "Obowiązki ciążące na przedsiębiorcach zbierających i przetwarzających odpady po zmianie ustawy o odpadach oraz ogłoszeniu konkluzji BAT dla odpadów, a także wyzwania związane z planowaną nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach", Szkolenie odbędzie się w dniu 7 listopada br. w Łodzi w Hotelu AGAT (ul. Strykowska 94, 91-604 Łódź).
Prowadzący szkolenie: dr Jędrzej Bujny. Radca Prawny. Partner. – SMM Legal Sójka, Maciak, Mataczyński.
Szkolenie rozpocznie się o godzinie 9:30 – w Sali konferencyjnej Hotelu AGAT (przewidywany czas szkolenia około 5,5 godziny)

Opis i cel szkolenia
Ostatnie zmiany uwarunkowań prawnych w zakresie gospodarowania odpadami, a w szczególności ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1592; dalej: "nowela odpadowa") , w istotny sposób zaostrzają wymagania wobec firm zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów. Mowa tutaj m.in. o obowiązku wprowadzenia monitoringu wizyjnego w miejscu magazynowania odpadów lub składowania odpadów, obowiązku uzyskania tzw. operatów przeciwpożarowych, a także o wymogu ustanowienia zabezpieczenia roszczeń. Ponadto, od 5 września 2018 r. podmiot prowadzący działalność w oparciu o umowę dzierżawy lub umowę użytkowania, nie może otrzymać nowego zezwolenia o ile wyżej wymienione umowy nie będą sporządzone w formie aktu notarialnego, zawierającego stosowne oświadczenia.
Nie ulega przy tym wątpliwości, że kluczowy obowiązek wynikający z noweli odpadowej sprowadza się do konieczności złożenia wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Podobny obowiązek dotyczy także prowadzących instalacje, dla których przed 5 września 2018 r. wydano pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów. Przygotowanie pełnej dokumentacji o zmianę ww. wniosku, wymaga właściwie niezwłocznego podjęcia stosownych działań – zarówno o charakterze formalno-prawnym, jak i faktycznym. Co istotne, bierność po stronie prowadzących instalacji jest zagrożona sankcją w postaci wygaśnięcia danego zezwolenia lub pozwolenia.
Na tym tle powstaje pytanie jakie dokładnie obowiązki ciążą na podmiotach posiadających zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz kiedy upływa termin na ich realizację. Ponadto, w obrębie zainteresowania przedsiębiorców z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi powinny znaleźć się ogłoszone w dniu 17 sierpnia 2018 r. konkluzje BAT w odniesieniu do przetwarzania odpadów (Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1147), a także projektowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Co więcej, na uwagę zasługuje również fakt, że nowym obowiązkom towarzyszy także wzrost uprawnień kontrolno-nadzorczych Inspekcji Ochrony Środowiska. Wśród nich wskazać należy m.in. zmniejszenie rygorów formalno-prawnych związanych z prowadzeniem kontroli pozaplanowych (tj. bez wcześniejszego poinformowania posiadacza odpadów), a także umożliwienie prowadzenia kontroli w nocy oraz przy użyciu nowych środków (np. dronów).
Powyższe okoliczności powodują, że przedsiębiorcy działający na rynku gospodarowania odpadami komunalnymi powinni niezwłocznie podjąć szereg działań w celu dostosowania się do nowych wymogów prawnych. Co istotne, pominięcie choćby jednego z nowych obowiązków może skutkować daleko idącymi konsekwencjami. Mając na uwadze powyższe zapraszamy przedstawicieli zakładów oczyszczania miast na szkolenie będące nie tylko kompendium najważniejszych przepisów, ale także swoistą "mapą drogowa", która ułatwi praktyczne wdrożenie nowych przepisów. Ponadto, w trakcie szkolenia zostanie także omówiony najnowszy projekt noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz inne planowane zmiany.

Adresaci szkolenia: przedstawiciele zakładów komunalnych, zakładów odbierających i transportujących odpady oraz innych podmiotów zagospodarowujących odpady komunalne (RIPOK, PSZOK);

Opłata za udział w szkoleniu obejmuje, bufet kanapkowy, lunch, serwis kawowy oraz koszty organizacyjne i wynosi: 450,00 zł/os netto + 23 % VAT. Warunkiem wpisania na listę szkolenia jest przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31 października br.
W załączeniu przesyłamy program szkolenia wraz z kartą zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy!

Prezes Zarządu Krajowego

Wojciech Janka

Załączniki:

  1. Program szkolenia
  2. Karta zgłoszenia

Raport nr 1 firmy HSM Polska

Raport nr 1 firmy HSM Polska:

"Rynek gospodarki odpadami po wprowadzeniu rewolucji śmieciowej"

stan na wrzesień 2014

Historia Gospodarki Odpadami

Historia Gospodarki Odpadami

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Grupa zamknięta - wymaga logowania
Udostępnij