Szanowni Państwo!

Zarząd Krajowy Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast serdecznie zaprasza do udziału w 64. Zjeździe naszego stowarzyszenia Zjazd odbędzie się w dniach 18 - 20 września 2024 roku w Hotelu "Senator" w Dźwirzynie.

Zjazdy KFDZOM to zawodowa platforma kierowana do kadry zarządzającej wszystkich podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami i oczyszczania miast. Daje możliwość zapoznania się z najnowszymi regulacjami i problemami dotyczącymi funkcjonowania całej branży, a poprzez osobiste kontakty, wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń. To udział licznych firm oferujących szeroką gamę produktów i usług niematerialnych. To miejsce do wręczania podziękowań i wyróżnień za szczególne osiągnięcia i aktywność na rzecz rozwoju naszej branży.

 

Czytaj więcej
PONIEDZIAŁEK, 22 lipca 2024 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Marii, Magdaleny, Wawrzyńca

ALBUM "25 LAT KRAJOWEGO FORUM DYREKTORÓW ZAKŁADÓW OCZYSZCZANIA MIAST"

Wojciech Janka

Szanowni Państwo!

25 lat temu, w roku 1992, kiedy doszło do pierwszego, założycielskiego spotkania dyrektorów zakładów oczyszczania miast, nikt nie przypuszczał, jakich przeobrażeń dokonają nasze firmy, tworząc nowy obraz polskiej gospodarki odpadami. Wówczas rola służb komunalnych ograniczała się do zbierania odpadów i ich przetransportowania na teren wysypiska, wyposażonego, co najwyżej, w stary spychacz. Transformacja gospodarcza lat 90. otworzyła naszemu krajowi wolną drogę do podejmowania różnorodnych inicjatyw, również przy wykorzystaniu doświadczeń podmiotów zagranicznych. Szczególnym partnerstwem związani jesteśmy z kolegami z Czech i Węgier.

Podczas 50 zorganizowanych Zjazdów Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast prezentowaliśmy nasz rozwój, wspierając najlepsze rozwiązania organizacyjne, legislacyjne i technologiczne. około 80 zagranicznych wyjazdów na najnowocześniejsze obiekty gospodarki odpadami zaowocowało niespotykaną w innych krajach różnorodnością wybudowanych ponad 250 instalacji do przetwarzania odpadów. Dzisiaj możemy mówić, że jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie. Nasi naukowcy, z którymi na co dzień współpracujemy, służą nam teorią, którą my przekładamy na praktykę.

Żyjemy w symbiozie z całą rzeszą oferentów dostarczających sprzęt, urządzenia, technologie, oprogramowanie informatyczne czy doradztwo prawne.

Szczególnego przeobrażenia branża doznała po roku 2004, kiedy Polska weszła w poczet państw członkowskich Unii Europejskiej. Rozpoczęła się dekada wprowadzania bardzo wysokich standardów europejskich, zarówno w transporcie, jak i w zagospodarowaniu odpadów. Dzisiaj polemizujemy, które kierunki nadane prawem bardziej nam się udały, które mniej. Często jesteśmy zagubieni, ale wciąż poszukujemy najskuteczniejszej drogi do uzyskania optymalnego efektu ekologicznego i ekonomicznego. Stąd aktywnie włączyliśmy się do dyskusji nad programem "gospodarka o obiegu zamkniętym", który, co do zasady, wspieramy, jednocześnie sygnalizując, że główny ciężar jego wprowadzenia musi leżeć po stronie wytwarzających odpady, a nie je odbierających.

Forum zawsze było i będzie otwarte na najlepszych i tych, którzy chcą najlepszymi zostać. Służy stałemu doskonaleniu zawodu menedżera gospodarki odpadami. Stwarza klimat do swobodnej wymiany poglądów i doświadczeń. Uczy, ale też wymaga dzielenia się swoją wiedzą.

Jestem przekonany, że kolejne lata będą wciąż wzbogacały nasze środowisko, a przyjazna atmosfera, w jakiej się spotykamy, będzie w dalszym ciągu wyróżniać nas spośród podobnych organizacji.

Z życzeniami dalszej pomyślności
Wojciech Janka
prezes Zarządu Krajowego
Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast


Raport nr 1 firmy HSM Polska

Raport nr 1 firmy HSM Polska:

"Rynek gospodarki odpadami po wprowadzeniu rewolucji śmieciowej"

stan na wrzesień 2014

Historia Gospodarki Odpadami

Historia Gospodarki Odpadami

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska i Klimatu

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Grupa zamknięta - wymaga logowania
Udostępnij