Szanowni Państwo!

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast organizuje w dniach 16.06.2024 – 19.06.2024 roku szkolenie dla zarządzających spalarniami odpadów, współspalarniami odpadów oraz składowiskami odpadów, kończące się egzaminem państwowym.
Uczestnicy po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskają świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami w następujących zakresach: termicznego przekształcania odpadów oraz składowania odpadów.

 

Czytaj więcej
CZWARTEK, 23 maja 2024 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Iwony, Michała, Dezyriusza

Ustawy Sejmowe


Do przeglądania plików w formacie PDF potrzebny będzie program Acrobat Reader firmy Adobe

Pobierz program Adobe Acrobat Reader

Materiały pochodzą z serwera http://isap.sejm.gov.pl oraz http://www.dziennikustaw.gov.pl

 

Witryna internetowa Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. - O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718), akty normatywne ogłaszane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.
Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych w oparciu o informacje publikowane w niniejszej witrynie, mimo to dokłada wszelkich starań aby informacje były rzetelne.


Najnowsze ustawy

DZIENNIK USTAW  poz. 1852, z dnia 2023-09-12
Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

DZIENNIK USTAW  poz. 2151, z dnia 2021-11-26
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

DZIENNIK USTAW  poz. 1648, z dnia 2021-09-08
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

DZIENNIK USTAW  poz. 2361, z dnia 2020-12-17
Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

DZIENNIK USTAW  poz. 1755, z dnia 2019-09-16
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

DZIENNIK USTAW  poz. 1579, z dnia 2019-08-22
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

DZIENNIK USTAW  poz. 1592, z dnia 2018-08-21
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

DZIENNIK USTAW  poz. 2056, z dnia 2017-11-07
Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

DZIENNIK USTAW  poz. 2167, z dnia 2016-12-27
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

DZIENNIK USTAW  poz. 1987, z dnia 2016-12-09
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach


Pozostałe ustawy

DZIENNIK USTAW  poz. 2151, z dnia 2021-11-26
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

DZIENNIK USTAW  poz. 1648, z dnia 2021-09-08
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

DZIENNIK USTAW  poz. 2361, z dnia 2020-12-17
Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

DZIENNIK USTAW  poz. 1755, z dnia 2019-09-16
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

DZIENNIK USTAW  poz. 1579, z dnia 2019-08-22
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

DZIENNIK USTAW  poz. 1592, z dnia 2018-08-21
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

DZIENNIK USTAW  poz. 2056, z dnia 2017-11-07
Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

DZIENNIK USTAW  poz. 2167, z dnia 2016-12-27
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

DZIENNIK USTAW  poz. 1987, z dnia 2016-12-09
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

DZIENNIK USTAW poz. 1020, z dnia 2016-07-13
Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
DZIENNIK USTAW  nr 1 poz. 250, z dnia 2016-02-29
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

DZIENNIK USTAW poz. 122, z dnia 2015-01-22
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
DZIENNIK USTAW poz. 87, z dnia 2015-01-17
USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
DZIENNIK USTAW poz. 228, z dnia 2013-02-19
Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
DZIENNIK USTAW poz. 21, z dnia 2013-01-08
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
DZIENNIK USTAW z 2011 r. nr 152 poz. 897 , z dnia 2011-07-25
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
DZIENNIK USTAW nr 138 poz. 809, z dnia 2011-04-28
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach
DZIENNIK USTAW nr 229 poz. 1498, z dnia 2010-10-29
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
DZIENNIK USTAW nr 185 poz. 1243, z dnia 2010-10-05
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
DZIENNIK USTAW nr 152 poz. 1019, z dnia 2010-07-22
Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
DZIENNIK USTAW nr 79 poz. 666, z dnia 2009-05-28
Ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
DZIENNIK USTAW nr 223 poz. 1464, z dnia 2008-12-18
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmianie niektórych innych ustaw
DZIENNIK USTAW nr 111 poz. 708, z dnia 2008-06-27
USTAWA o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
USTAWA o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. 2008 nr 111 poz. 708 z dnia 2008-06-27)
DZIENNIK USTAW nr 75 poz. 493, z dnia 2007-04-26
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
Ustawa wchodzi w życie z dniem 30.04.2007 r.
Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1042)
DZIENNIK USTAW nr 63 poz. 441, z dnia 2006-04-13
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2006 nr 63, poz. 441)
Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2006 nr 50, poz. 360)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180, poz. 1495)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2005 nr 175, poz. 1458)
USTAWA z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2005 nr 113, poz. 954)
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2005 nr 25, poz. 202)
Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. 2005 nr 33, poz. 291)
Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz.U. 2004 nr 191 poz. 1956)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz.U. 2004 nr 116, poz. 1208)
Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2004 nr 49 poz. 464)
Ustawa z dn. 18.12.2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2004 nr 11,poz. 97)
Ustawa z dn. 03.11.2003 r. o zmianie ustawy - Prawo Ochrony Środowiska oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2003 nr 190, poz. 1865)
USTAWA z dn. 13.09.1996 r. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ( Dz.U. 1996 nr 132, poz. 622 )
USTAWA z dn. 27.07.2001 r. O WPROWADZENIU USTAWY - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, USTAWY O ODPADACH ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW (Dz.U. 2001 nr 100, poz. 1085)
USTAWA z dn. 27.04.2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ( Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627 )
USTAWA z dn. 27.04.2001 r. O ODPADACH ( Dz.U. 2001 nr 62, poz. 628 )
USTAWA z dn. 11.05.2001r. O OBOWIĄZKACH PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIEKTÓRYMI ODPADAMI ORAZ O OPŁACIE PRODUKTOWEJ I OPŁACIE DEPOZYTOWEJ (Dz.U. 2001 nr 63, poz. 639)
USTAWA z dn. 11.05.2001r. O OPAKOWANIACH I ODPADACH OPAKOWANIOWYCH ( Dz.U. 2001 nr 63, poz. 638 )
USTAWA z dnia 19 grudnia 2002 r.o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2003 nr 7, poz. 78)

Raport nr 1 firmy HSM Polska

Raport nr 1 firmy HSM Polska:

"Rynek gospodarki odpadami po wprowadzeniu rewolucji śmieciowej"

stan na wrzesień 2014

Historia Gospodarki Odpadami

Historia Gospodarki Odpadami

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska i Klimatu

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Grupa zamknięta - wymaga logowania
Udostępnij